Bezpieczeństwo

Drodzy Państwo,

Wychodząc naprzeciw Waszym obawom związanym z aktualną sytuacja epidemiologiczną przygotowaliśmy Politykę Bezpieczeństwa Prima Food Catering, w której poruszamy najważniejsze aspekty naszej działalności w najbliższym czasie.


Zasady bezpieczeństwa w zakresie przygotowywania posiłków.

PrimaFood Catering do przygotowywania posiłków wykorzystuje infrastrukturę gastronomiczną obiektu Primavera w Jastrzębiej Górze. Nakłada to na nasz przestrzeganie szeregu wytycznych, wg których prowadzimy naszą działalność:

 • Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP)
 • Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP)
 • System HACCAP, czyli System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli

Wytyczne te ściśle regulują procedury przygotowywania posiłków, sposób przechowywania surowców oraz zasady higieny pracowników. Nad przestrzeganiem tych zasad czuwa Sanepid, który regularnie kontroluje zaplecze gastronomiczne PrimaFood Catering z pozytywnym skutkiem.

Zaplecze gastronomiczne, w którym przygotowujemy posiłki jest całkowicie objęte zakazem wstępu dla osób trzecich. Przebywające tam osoby są bezpośrednio związane z produkcją posiłków dla naszych Klientów


Higiena pracy i zdrowie naszych pracowników.

Pracownicy PrimaFood Catering są poddawani codziennej kontroli stanu zdrowia, w tym mierzeniu temperatury. Przestrzegają higieny jeszcze ściślej niż do tej pory poprzez używanie płynów dezynfekujących, płynów odkażających sprzęt gastronomiczny. Dodatkowo przestrzegają zasad dobrej praktyki higienicznej zalecanej przez Światowa Organizację Zdrowia, czyli mycia rąk w poniższych okolicznościach:

 • Przed rozpoczęciem pracy;
 • Przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona;
 • Po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;
 • Po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;
 • Po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
 • Po skorzystaniu z toalety;
 • Po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;
 • Po jedzeniu, piciu, lub paleniu;
 • Po kontakcie z pieniędzmi;

Bezpieczeństwo żywności

Europejski Urząd Ds. Bezpieczeństwa  Żywności opublikował 9 marca 2020stanowisko,  w którym informuje, że nie ma żadnego dowodu na to, aby żywność mogła być źródłem lub ogniwem w transmisji wirusa SARS-Cov-2.

Aby mogło dojść do zarażenia koronawirusem musi dojść do bezpośredniego kontaktu  wydzielinami osoby zainfekowanej (droga kropelkowa, kał, mocz) lub bezpośrednio poprzez kontakt z powierzchnią, na której znajdują się wydzieliny osoby zainfekowanej.

WAŻNE: Obróbka termiczna żywności niszczy wirusa, ponieważ ulega on zniszczeniu przy zastosowaniu odpowiedniej kombinacji czasu i temperatury. Tak więc, typowa obróbka cieplna eliminuje ewentualne zanieczyszczenie mikrobiologiczne, w tym SARS-Cov-2


Bezpieczeństwo dostaw cateringu do Klienta

Dostawy posiłków odbywają się bez zmian i zakłóceń. Stosujemy się do procedur, czyli posiłki pakują nasi pracownicy, następnie trafiają do samochodu dostawczego, który jest regularnie poddawany dezynfekcji. Dostawa odbywa się przy maksymalnym ograniczeniu kontaktu z Klientem.

Dodatkowo codziennie monitorujemy wiarygodne źródła informacyjne, m.in. stronę Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, aby być na bieżąco i reagować bezzwłocznie w razie potrzeby.

Bezpieczeństwo to priorytet dla PrimaFood Catering, mamy więc nadzieję, że rozwialiśmy Wasze wątpliwości i odpowiedzieliśmy na ważne pytania. Jeśli jednak pojawią się nowe pytania, zapraszamy do kontaktu: tel: 605 665 515, mail: kontakt@primafoodcatering.